1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2020 - 4 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2001 Попълване на горски култури, отглеждане на горски култури, осветление на горски култури. 20048 Открит конкурс

10.03.2020
27.03.2020
ДГС Белово [email protected] 2002 Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури. Обект 2002-отд. 53о, 114е, 278с, 278у. 18065 Открит конкурс

14.07.2020
31.07.2020
ДГС Белово [email protected] 2003 Почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури в отд. 379 в1, отд. 379 г1, отд. 379 я, отд. 379 "8" 13382 Открит конкурс

14.09.2020
16.10.2020
ДГС Белово [email protected] 2004 Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури в отдел 120 в. 23274 Открит конкурс

18.09.2020
06.10.2020