1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2021 - 7 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2108 бк, дб, дрш, лп, цр, 0 0 0 1012 0 1012 35420 Открит конкурс

17.11.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2015 ак, бб, бк, брз, брс, гбр, дб, дгл, дрш, здгл, срлп, цр, чб, 36 8 0 238 8 290 9848 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2106 бк, дб, дрш, 76 4 3 470 100 653 28202 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2112 бб, бк, брз, ива, см, 59 75 2 223 150 509 20166 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2118 бб, брз, ела, трп, 297 104 6 177 209 793 29414 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2118път бб, ела, 8 4 0 2 0 14 522 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2119 бб, бк, гбр, дб, ива, кл, 16 3 0 300 78 397 17264 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА