1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 14 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2022мф бк, ела, 17 2 0 112 54 185 6039 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2023мф бк, дб, дрш, цр, 80 3 0 999 165 1247 42161 Открит конкурс

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2028 бб, бк, см, 46 20 1 99 230 396 14381 Собствени работници

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2010с гбр, здб, трп, 0 0 0 320 0 320 11216 Договори по чл. 27

24.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2015 ак, бб, бк, брз, дб, дрш, трп, цр, чб, 44 100 12 155 29 340 10944 Договори по чл. 27

09.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2014с бб, см, 0 0 0 13 278 291 8517 Договори по чл. 27

03.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2020с бк, гбр, дб, 0 0 0 216 0 216 7560 Договори по чл. 27

15.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2032 бк, 197 34 0 554 150 935 30507 Открит конкурс

16.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2033с бб, см, 0 0 0 4 55 59 1735 Договори по чл. 27

01.07.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2014с бб, см, 0 0 0 13 182 195 5733 Договори по чл. 27

13.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2035 бб, бк, гбр, дб, трп, цр, чб, 2 25 2 992 55 1076 37210 Открит конкурс

11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2010с-1 здб, 0 0 0 16 0 16 560 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2016 бб, бк, ела, см, 509 93 11 107 236 956 34172 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2034 бк, гбр, дб, 305 5 0 555 108 973 40396 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА