1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 27 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2021 бк, дб, дрш, 26 8 0 347 71 452 21631 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2024 бк, дб, дрш, цр, 0 0 0 292 0 292 14308 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2025 бк, дри, дрш, 546 20 1 324 485 1376 79422 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2026 чб, 161 142 33 74 100 510 26192 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2027мф бб, см, 567 57 5 47 300 976 68529 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2029 бк, ела, 1393 29 0 200 543 2165 144382 Таен търг

29.11.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2002 бб, бк, брз, ела, см, 154 40 1 104 258 557 32590 Таен търг

27.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2003 бк, гбр, здб, трп, 0 0 0 190 0 190 8758 Таен търг

27.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2005 бб, см, 132 31 2 8 75 248 16300 Таен търг

28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2007 бб, см, 227 27 1 13 80 348 25069 Таен търг

28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected]nug.bg 2008 бб, см, 85 9 0 81 324 499 28193 Таен търг

28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2009 бк, 56 6 0 100 88 250 13436 Таен търг

28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2012 бк, ела, 42 8 0 133 28 211 11710 Таен търг

28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2013 см, 2 0 0 9 85 96 5402 Таен търг

28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected]nug.bg 2004 бб, см, 104 23 1 13 88 229 14685 Таен търг

28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2028 бб, бк, см, 46 20 1 99 230 396 20663 Таен търг

28.01.2020
25.03.2020 25.03.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2011 бб, бк, ела, см, 326 158 9 66 257 816 50395 Таен търг

28.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2001ет бб, бк, ела, см, 639 67 36 149 382 1273 83073 Електронен търг

27.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2006ет бб, см, 289 88 7 104 309 797 47126 Електронен търг

27.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2017 бк, ела, см, 357 14 0 30 81 482 36035 Таен търг

28.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2018мф бб, бк, ела, см, 405 30 0 23 51 509 38419 Таен търг

28.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2019мф бб, дб, чб, 80 19 0 35 10 144 8569 Таен търг

28.04.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2030 бб, см, 259 26 1 12 49 347 24180 Явен търг

16.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2031 бб, ела, см, 237 15 0 26 82 360 23880 Явен търг

16.06.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2036мф бк, см, 430 12 0 66 145 653 47631 Таен търг

11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2037 бб, бк, ела, см, 129 18 0 48 64 259 17075 Таен търг

11.09.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected]bg 1802д20 бб, бк, ела, см, 2302 122 7 170 1023 3623 251862 Конкурс   ПРОВЕДЕНА