1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Белово - Дата на обявата: 09.07.2019
Преписка ID: 9090138
Предмет: "Почистване и поддържане на площи по Схема за единно плащане на площ"
Валидна до (вкл.): 22.07.2019