1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 1 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1901 Попълване на горски култури в отд. 114 г - 24 дкаОтглеждане на тригодишни горски култури в отд. 114 г - 300 дка 18223 Открит конкурс

11.03.2019
28.03.2019