1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 28 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1901мф бк, гбр, дб, здб, 24 9 0 137 41 211 6950 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1902мф бк, бл, дб, 10 0 0 291 6 307 10649 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1903мф бк, дб, 0 0 0 167 0 167 5845 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1904мф бб, бк, дб, трп, 271 27 2 146 98 544 16688 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1905мф бб, бк, брз, ела, см, трп, 791 84 0 184 412 1471 43877 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1906мф бб, бк, брз, ела, см, трп, 167 9 0 169 168 513 15902 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1907мф бб, см, 67 4 1 10 41 123 3633 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1908мф бб, см, 551 86 5 35 180 857 25175 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1909 бб, бк, дб, дри, дрш, цр, чб, 93 231 8 66 113 511 15467 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1910 бб, чб, 99 103 9 19 70 300 8950 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1911 бб, бк, гбр, дб, 254 33 1 749 108 1145 37734 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1912 бб, чб, 107 249 13 47 46 462 13996 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1913 ак, дрш, 0 0 0 1233 0 1233 43155 Открит конкурс

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1914с бк, дб, трп, 258 4 0 256 30 548 17432 Открит конкурс

11.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1916 бб, бк, гбр, см, 272 118 13 91 199 693 20833 Открит конкурс

29.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1917т ак, тп, 14 12 0 106 422 554 10355 Открит конкурс

29.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1918 см, 654 132 92 13 236 1127 33139 Открит конкурс

29.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1942дттр бк, гбр, здб, цр, 0 0 0 252 0 252 8820 Открит конкурс

24.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1943 бб, бк, дри, 382 32 2 174 173 763 23229 Открит конкурс

24.07.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1948 бк, гбр, дб, цр, 104 23 0 1454 0 1581 54573 Открит конкурс

24.09.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1915с бк, гбр, дб, цр, 0 0 0 105 0 105 3675 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1919с бб, 0 0 0 25 56 81 2499 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1920с бк, гбр, дб, 0 0 0 276 20 296 10240 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1921с гбр, здб, трп, 0 0 0 334 0 334 11690 Собствени работници   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1929с см, 19 0 0 9 155 183 5361 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1930с см, 0 0 0 6 115 121 3545 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1945с бб, см, 8 0 0 2 33 43 1251 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1946с бб, см, 56 19 1 16 152 244 7128 Договори по чл. 27   ПРОВЕДЕНА