1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2020 - 3 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2022мф бк, ела, 17 2 0 112 54 185 6039 Открит конкурс

29.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2023мф бк, дб, дрш, цр, 80 3 0 999 165 1247 42161 Открит конкурс

29.11.2019
18.12.2019 18.12.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 2028мф бб, бк, см, 46 20 1 99 230 396 12102 Открит конкурс

29.11.2019
18.12.2019 18.12.2019