1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 9 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1924 бб, бк, гбр, дб, трп, 144 21 0 582 211 958 46625 Електронен търг

02.08.2018
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1922 бб, ела, см, 78 79 7 28 32 224 11908 Електронен търг

22.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1923 бб, бк, см, 635 55 2 44 167 903 61486 Електронен търг

22.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1925 бк, ела, 644 21 0 166 191 1022 62508 Електронен търг

22.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1926 бк, гбр, дб, 563 7 0 248 90 908 54703 Електронен търг

22.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1927 бб, см, 257 12 0 46 120 435 28324 Електронен търг

22.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1928 бб, см, 206 19 26 69 270 590 35019 Електронен търг

22.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1929 бб, бк, см, 46 20 1 119 210 396 19828 Електронен търг

22.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1802д-19 бб, бк, дб, ела, см, трп, 1001 32 29 886 706 2654 155238 Явен търг

ПРОВЕДЕНА