1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 22 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1924е.т бб, бк, гбр, дб, трп, 144 21 0 582 211 958 46625 Електронен търг

02.08.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1922е.т бб, ела, см, 78 79 7 28 32 224 11908 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1923е.т бб, бк, см, 635 55 2 44 167 903 61486 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1925е.т бк, ела, 644 21 0 166 191 1022 62508 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1926е.т бк, гбр, дб, 563 7 0 248 90 908 54703 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1927е.т бб, см, 257 12 0 46 120 435 28324 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1928е.т бб, см, 206 19 26 69 270 590 35019 Електронен търг

22.03.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1929е.т бб, бк, см, 46 20 1 119 210 396 19828 Електронен търг

22.03.2019
09.04.2019 09.04.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1802д-19 бб, бк, дб, ела, см, трп, 1001 32 29 886 706 2654 155238 Явен търг

ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1929 бб, см, 196 21 1 29 28 275 18113 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1930 бб, бк, ела, 119 18 2 26 27 192 12666 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1931 бк, см, 49 17 2 48 47 163 8403 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1932 бб, бк, ела, см, трп, 21 15 1 104 48 189 8262 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1933 бб, дрш, 24 4 0 15 20 63 3456 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1934 бб, бк, ела, см, 441 23 0 81 78 623 43853 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1935 бб, бк, ела, см, 275 29 1 52 49 406 27380 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1936 бб, бк, см, 508 62 2 82 83 737 48813 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1937с бб, бк, см, 32 5 0 95 92 224 10307 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1938 бк, ела, 17 2 0 83 83 185 9073 Явен търг

17.05.2019
04.06.2019 04.06.2019
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1939 бб, см, 137 24 1 44 45 251 15022 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1940 бб, см, 537 15 0 78 170 800 56411 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Белово 03581 21 57 dlbelovo@nug.bg 1941 бб, см, 429 30 12 91 93 655 42512 Явен търг

17.05.2019
ПРОВЕДЕНА